Quyết tâm làm giàu từ nuôi con rắn mối

Xây chuồng 3 triệu đồng, mua 400 con rắn mối giống, cộng với tiền thức ăn trong 2 tháng nuôi chưa đến 10 triệu đồng, nhưng anh Phạm Huy Hoàng, ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, đã bán được 1.000 con rắn mối giống, thu về 15 triệu đồng.  Hiện trong chuồng anh còn gần […]